Velkommen

Birgitte

CV for Birgitte Burich (f. 1958)

Jeg blev uddannet cand.psych. fra Århus Universitet i december 1989. I januar 1990 startede jeg med at arbejde som psykolog.

Den første tid med ansættelse ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, et kommunalt tilbud, der arbejder med at tilbyde råd, vejledning og behandling til børn mellem 0-18 år og deres familier. PPR i Åbenrå, PPR i Rødekro.

Behandlingshjemmet Landerupgaard (1991), hvor man arbejdede med anbragte børn fra Vejle amt. Her var jeg med til at starte en afdeling for børn med alvorlige hjerneskader (svær ADHD, frontallapskader m.m.). Mit arbejde bestod i at bistå personalet i udarbejdelse af handleplaner for børnene, foretage undersøgelser, supervisere personalet og indgå i familiearbejdet.

Derefter (1993) ansat i Børkop kommunes Fællesrådgivning. Senere (1996) Rødekro Kommunes PPR, hvor jeg var indtil jeg kom til Vojens Kommunes PPR i 1999 indtil 2005. Selvstændig psykologpraksis fra 1. april 2005.

I mit snart lange virke som psykolog har jeg beskæftiget mig med en bred vifte af psykologiske problemstillinger, lige fra dybdegående undersøgelser, behandlingsforløb med børn og unge. Familiearbejde og supervision af professionelle d.v.s. pædagoger, lærere, psykologer og plejefamilier.

Er autoriseret af Dansk Psykologforening.

Sideløbende har jeg videreuddannet mig ved hjælp af diverse kurser, hvor der i de senere år er lagt vægt på kognitive terapiformer, mindfulness og ACT.

Læs mere på min Facebook side (tryk på “om” for at se CV og kurser) og på  www.burichogsonasson.dk